Sędziowskie FAQ

 • Sytuacje boiskowe
  • Jak powinna wyglądać dobra odprawa przedmeczowa z kierownikami drużyn?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
   Data odpowiedzi: 12.07.2024
   

   Dobra odprawa przedmeczowa:

   1. Przedstawić zespół sędziowski (+obserwatora).
   2. Na początku każdej rundy przypomnieć najważniejsze zmiany w Przepisach Gry.
   3. Ustalić kolory strojów:
    – obu drużyn (+bramkarze)
    – zawodników na rozgrzewce.
   4. W jakim miejscu będzie odbywać się rozgrzewka obu drużyn? Czy strefa jest wyznaczona? (Przypomnieć, że tylko jedna osoba funkcyjna może towarzyszyć zawodnikom rezerwowym).
   5. Czy jest pomoc medyczna? Czy drużyna gości ma swoją pomoc medyczną?
   6. Czy drużyny chcą przerwę na nawadnianie? (W przypadku wysokich temperatur).
   7. Czy są jakieś uroczystości związane z opóźnieniem meczu?
   8. Omówić sposób przeprowadzenia zmian (kartka do A1, czy zawodnik czeka na środku).
   9. Ile piłek używamy? Czy są chłopcy do podawania piłek? Jeśli tak, to w jakich będą strojach? (Warto wyczuć, czy w tej klasie pytanie jest w ogóle zasadne).
   10. Ustalenie godziny spotkania przed wyjściem na boisko/ zejścia z rozgrzewki.
  • Mecz B-klasy, w 31 min. meczu w trakcie gry trzech zawodników drużyny gospodarzy Syrena Rybki Małe zbiegło z boiska i zaczęło bić "kibica" własnej drużyny, który obrażał zawodników swojej drużyny. Po około 4 minutach zawodnicy wrócili na płytę boiska. Co zrobi sędzia (na pewno 3 czerwone kartki pytanie? ( +,+) za samowolne zejście i wejście czy (po ++) za pobicie kibica, wiadomo że opisuje sytuację i czy kontynuuje zawody czy kończy?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
   Data odpowiedzi: 02.04.2024
   

   Sędzia wykluczy zawodników z zawodów z racji, że karze „za cięższe przewinienie w odniesieniu do sankcji, wznowienia gry, dotkliwości ataku fizycznego oraz taktycznych konsekwencji, gdy dochodzi do więcej niż jednego przewinienia w tym samym czasie”.
   Co do sposobu wznowienia gry jeśli piłka nie była w grze, gra zostanie wznowiona w sposób, który miała być pierwotnie. Jeśli piłka była w grze, gra zostanie wznowiona: „Jeżeli sędzia przerwie grę za przewinienie popełnione przez zawodnika na polu gry lub poza nim na osobie niepożądanej, gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim, chyba że sędzia zarządzi rzut wolny pośredni za opuszczenie pola gry bez zgody sędziego; rzut wolny pośredni zostaje wykonany z miejsca na linii ograniczającej pole gry, w którym zawodnik opuścił pole gry.”
   Sędzia jest zobowiązany dokładnie opisać zaistniałe zdarzenie w dokumentach meczowych, a decyzję o ewentualnym zakończeniu meczu podejmuje na podstawie Przepisów Gry dotyczących np. minimalnej ilości zawodników w drużynie, następstw związanych z integracją z zewnątrz lub rzucaniem przedmiotów na boisko.

  • Podczas meczu kontuzji doznaje sędzia główny, mecz prowadzi sędzia asystent. Kto podpisuje dokumenty meczowe (sprawozdanie, załącznik, arkusz dodatkowy)?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
   Data odpowiedzi: 10.01.2024
   

   Z uwagi na fakt, iż do kontuzji doszło w trakcie zawodów, to podpis powinien złożyć, zarówno sędzia doznający kontuzji oraz sędzia go zastępujący. Podpisując dokumenty meczowe poświadczamy, iż to, co się w nich znajduje (opis wszystkich istotnych zdarzeń, kary indywidualne, wynik spotkania) faktycznie miało miejsce na polu gry. Mimo, że Przepisy Gry nie regulują wprost, czy członek zespołu sędziowskiego zastępujący kontuzjowanego sędziego powinien również podpisać dokumenty meczowe, to właściwe będzie umieszczenie na dokumentach obu podpisów (oczywiście z adnotacją, że do takowej kontuzji doszło w meczu).

  • W jakich sytuacjach meczowych używamy gwizdka pojedyńczego, a w jakich gwizdka przerywanego?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
   Data odpowiedzi: 02.01.2024
   

   Przede wszystkim gwizdek musi być zróżnicowany i nie ma jedynej słusznej zasady kiedy i jak go stosować. Jedyne, co możemy zasugerować, to poniższe wskazówki, które w zależności od okoliczności mogą ulegać modyfikacji.

   Gwizdka pojedyńczego zazwyczaj używamy w sytuacjach przerwania gry z tytułu: faulu, zagrania piłki ręką, gry niebezpiecznej, rzutu karnego, nieoczywistych: rzutu rożnego, rzutu od bramki czy kierunku wrzutu a także wznowienia gry i rozpoczęcia gry od ,,środka”.

   Gwizdka przerywanego zazwyczaj używamy w takich sytuacjach jak: wezwanie pomocy medycznej, wymiana zawodnika, przywołania do siebie zawodnika. Gwizdek może służyć jako narzędzie w czasie masowej konfrontacji, a także w zarządzaniu zawodnikami w przerwach w grze (wskazanie miejsca wznowienia, np. z wrzutu), czy też w gdy niezbędne jest przerwanie gry w sytuacjach nie wynikających z naruszenia Przepisów Gry. Przerywany gwizdek jest także sygnałem na zakończenie części meczu.

  • Sprawdzenie tożsamości - w trakcie drugiej połowy meczu kapitan jednej z drużyn zgłosił chęć sprawdzenie tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. Sprawdzenie zgodnie z regulaminem ma odbyć się w szatni sędziów po meczu. Szatnia sędziów znajduje się w innym budynku niż szatnie zawodników, zawodnicy wyznaczeni do sprawdzenia udali się do swojej szatni po dokumenty tożsamości. Jaki mają czas na dostarczenie dokumentów i stawienie się do kontroli?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 22.12.2023
   

   W tej sytuacji sędzia powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności m.in. odległości szatni od siebie i wyznaczyć realny czas na dostarczenie dokumentów. Należałoby wziąć pod uwagę tylko to, aby to nie trwało zbyt długo.

  • Czy kierownicy drużyn mają obowiązek zasiadać na ławce rezerwowych, czy mogą zasiadać na przeciwległej trybunie i co powinien zrobić sędzia jeżeli kierownik odmówi?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
   Data odpowiedzi: 22.12.2023
   

   Wszystkie osoby funkcyjne wpisane do protokołu powinny znajdować się podczas meczu w strefach technicznych (poza sytuacją kiedy trenerem/kierownikiem jest grający zawodnik).
   W przypadku opisanym w pytaniu – jeżeli dojdzie do takiej sytuacji sędzia powinien poinformować kierownika, że ma obowiązek być w strefie technicznej. W przypadku, gdy kierownik odmówi należy poinformować go, że dla sędziego nie pełni on żadnej funkcji w tym meczu i nie ma prawa po meczu przyjść do szatni w celu podpisania sprawozdania. W takim przypadku funkcję kierownika przejmuje trener drużyny.

  • Na ławce rezerwowej znajdują się tylko zawodnicy rezerwowi (kierownik drużyny i trener grają jako zawodnicy na boisku), co zrobi sędzia jeśli któryś z zawodników rezerwowych zachowa się niesportowo (na żółtą, czerwoną kartkę), a sędziowie nie są w stanie zidentyfikować osobę, która ma dostać kartkę?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024; Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 22.12.2023
   

   Generalnie nie robimy nic. Ponieważ na ławce rezerwowych nie ma żadnej osoby funkcyjnej której moglibyśmy udzielić kary indywidualnej, a my nie jesteśmy w stanie zidentyfikować zawodnika który zawinił to nie udzielamy kary indywidualnej na chybił trafił.

 • Regulaminy rozgrywek
  • Czy jeśli mogę dać KW - 8 min za krytykę decyzję sędziego, to za drugie tako samo przewinie (karane karą KW - 8 min) tego samego zawodnika wykluczyć go z meczu, skoro Unifikacja mówi o systemie karania 2 min., 2 min., i dopiero za trzecie przewinienie karane karą 2 min. mogę ukarać zawodnika wykluczeniem?

   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 06.05.2024
   

   Kary 2 minuty są to kary za faule (takie za które byśmy pokazali żółte kartki w meczach gdzie one obowiązują), kary 8 lub 10 min dotyczą podważanie decyzji sędziego.

  • Czy w WLT udzielać kary KW - 8 minut za przewinienie dot. krytyki decyzji sędziego, która jest związana z żółtą kartką, pomimo tego, iż w tych rozgrywkach Unifikacja mówi, iż obowiązują kary 2 min., a Załącznik do Regulaminu Rozgrywek, że kary czasowe i napomnienia (tzn., że według Unifikacji i Załącznika do Regulaminu nie ma żółtych kartek w meczach TRAMPKARZY)? Jeśli odpowiedź brzmi, że TAK, możemy dać w takiej sytuacji KW - 8 min w rozgrywkach WLT, to za inne przewinienia (tj. nierozważny atak nogą na nogi, przerwanie korzystnej akcji) dajemy 2 min.? Przypominam, że w tej lidze nie ma kar ŻK według Załącznika i Unifikacji ?

   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 06.05.2024
   

   W rozgrywkach gdzie nie ma napomnień żółtych kartek (I, II klasa Junior, Liga 8, WLT, Trampkarz Teren, WLM, Młodzik Teren) stosujemy niezależnie kary czasowe 2 minutowe lub KW 10 lub 8 minutowe, z zachowaniem zasady że trzecie wykroczenie zagrożone napomnieniem 2 lub 8 – 10 minutowym powoduje wykluczenie zawodnika.

   Nie ma znaczenia kolejność tych kar. Może być, że zawodnik otrzymał karę 2min, następną 8 min i kolejna skutkuje wykluczeniem lub pierwsza była 10min, druga 2 min i ponownie trzecia jest wykluczeniem.

  • Czy mecz może się rozpocząć, odbyć bez opieki medycznej, jeśli sędzia stwierdzi brak takiej osoby lub osoba nie posiada dokumentów potwierdzających uprawnienia?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   Tak. Mecz się odbywa a sędzia odnotowuje w sprawozdaniu brak opieki medycznej. To na organizatorze, a nie na sędzim ciąży obowiązek zapewnienia opieki. Sędzia tylko stwierdza fakt.

  • W przypadku udzielenia KW bramkarzowi jego miejsce na okres odbywania kary zajmuje wyznaczony przez kapitana drużyny zawodnik pola gry ? Pytanie: czy zawodnik zajmuje miejscy bramkarza na bramce, czy na karze?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   KW dla bramkarza oznacza, że to on (bramkarz) musi odbyć karę. Ukarany bramkarz opuszcza pole gry i w jego miejsce do bramki ma być wyznaczony któryś z zawodników z pola. Może też wejść bramkarz rezerwowy pod warunkiem że zamieni on któregoś z zawodników z pola. Konkluzja – drużyna gra w osłabieniu a ukarany bramkarz opuszcza pole gry!

  • Czy osoby przebywające na ławce rezerwowych muszą okazać się dowodem tożsamości w celu zidentyfikowania osób przebywających w ,,strefie techniczne" przez sędziego przed meczem i co ma zrobić sędzia jeżeli odmówią?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   Sędzia nie ma uprawnień do kontroli dowodów osobistych osób funkcyjnych. Jedynymi dokumentami, które sędzia może weryfikować jest licencja trenerska oraz uprawnienia opieki medycznej.

  • Sprawdzenie tożsamości w przerwie meczu – jeden ze sprawdzanych nie posiada dokumentu tożsamości a tożsamość zawodnika budzi zastrzeżenia wg sędziów, czy sędzia kontynuuje mecz w drugiej połowie?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   Negatywna weryfikacja tożsamości przez sędziego w przerwie zawodów nie stanowi przesłanki do zakończenia tych zawodów przed upływem ustalonego czasu gry. Lista powodów do przedwczesnego zakończenia meczu opisana jest w Artykule 5 ust. 20 Postanowień PZPN „Zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry” (str. 227 wydania 2023/24) i nie ma tam wzmianki o tożsamości zawodników. Zatem, po sprawdzeniu tożsamości w przerwie, zawody powinny być kontynuowane w drugiej połowie, szczególnie że Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sezon 2023/2024 (§ 9) przewiduje jeszcze możliwość odwołania się od tej decyzji sędziego:Ust. 16. Odwołanie od rozstrzygnięcia sędziego przysługuje zgodnie z rozdziałem 12 Protesty i Odwołania. Brak odwołania nie pozbawia organów dyscyplinarnych uprawnienia do działania z urzędu.

  • Sędzia ma podejrzenia co do tożsamości zawodnika będącego na boisku. Czy ma prawo sam sprawdzić tożsamość zawodnika?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   W regulaminie rozgrywek nie jest to wprost napisane. Jednakże Sędzia piłkarski na podstawie Art. 119 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest organem dyscyplinarnym. Dlatego też w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do tożsamości może dokonać tej weryfikacji. Zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn (w przypadku rozgrywek nieletnich w obecności kierowników drużyn). Sędzia musi opisać ten fakt w sprawozdaniu meczowym tak jak w przypadku sprawdzania na żądanie drużyny.

  • Zawodnik wygląda na około 6 lat gdzie rozgrywany jest mecz trampkarzy, a jest wpisany jako 13 latek, czy sędzia powinien reagować i co powinien zrobić.
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   Sędzia nie powinien z własnej inicjatywy podejmować czynności związanych ze sprawdzaniem tożsamości zawodników wpisanych do sprawozdania. Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sezon 2023/2024 (§ 9) jednoznacznie definiuje:Ust.12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny.

  • Sprawdzenie tożsamości w grupach młodzieżowych - zmiany powrotne - ilu zawodników można sprawdzić i kiedy?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   Sprawdzanie tożsamości zawodników odbywa się na postawie procedury opisanej w Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sezon 2023/2024 (§ 9, ust. 12-16, str. 10-11). Nie ma znaczenia czy na danych zawodach obowiązuje system zmian powrotnych.Ust.12. (…) Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska (maksymalnie 3 zawodników).Ust.13. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem.

  • Pytanie odnośnie kar minutowych na trampkarzach, ale również na innych szczeblach rozgrywkowych, gdzie obowiązują kary dwuminutowe. Czy w momencie kiedy odsyłamy zawodnika na karę dwóch minut to w tym momencie pokazujemy żółtą kartkę i zawodnik schodzi z boiska, czy tylko dwa palce podniesione w górę oznaczająca karę dwuminutową?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024; Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 18.12.2023
   

   Na zawodach seniorów (klasa A i B) oraz na zawodach wyższych klas młodzieżowych (juniorzy oraz trampkarze WLT) pokazujemy żółtą kartkę i następnie dodatkowo pokazujemy karę wychowawczą. Na pozostałych zawodach młodzieżowych (tj. trampkarz terenowy, młodzik i orlik) sygnalizujemy samą tylko karę wychowawczą – bez pokazywania żółtej kartki.

  • Przyjeżdża na mecz 7 zawodników drużyny gości (prywatne samochody) – twierdzą, że autobus uległ awarii i reszta drużyny dojedzie później i teraz ze względu, że sędziowie znają przyczynę nieobecności -nie przystępują do czynności związanych z rozpoczęciem zawodów? Sprawozdania drużyny gości sędziowie nie otrzymali, a jest 20 min po czasie na rozpoczęcie zawodów. Sędziowie po tym meczu mają następne zawody w innej miejscowości w czasie dość napiętym, jak powinni postąpić sędziowie ?
   Źródło: Regulamin rozgrywek Mistrzowskich ZZPN 2023/2024
   Data odpowiedzi: 22.12.2023
   

   Sędzia mecz może rozpocząć dopiero po otrzymaniu sprawozdania z wypisanym składem. To, że jest 7 zawodników (fizycznie) drużyny gości jeszcze nie powoduje, że można rozpocząć zawody. Sędzia musi mieć wiedzę jacy zawodnicy, z jakimi numerami na koszulce oraz jakie pełnią funkcje (bramkarz, kapitan) biorą udział w zawodach.
   Kluczowym jest zapis w regulaminie rozgrywek § 12 p.7 „Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawią się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt spóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.”
   Ideą jest to, że zawody mają się odbyć. Jeśli sędziowie są wyznaczeni na inne zawody w tym samym dniu i poprzez to, że pierwszy mecz się opóźni i może to wpłynąć na spóźnienie się sędziów na kolejne zawody – winni oni poinformować referenta ds. obsady sędziów o takim przypadku. Wtedy referent podejmuje decyzję czy ci sędziowie mają prowadzić ten mecz, czy np. jeden z sędziów zostanie do prowadzenia tego meczu i pozostali udadzą się na kolejne zawody, czy też znajdzie inny zespół sędziowski, który poprowadzi kolejne zawody na które ta trójka sędziowska spóźniałaby się.

 • Przepisy Gry
  • Jakie są odległości muru w poszczególnych grupach młodzika?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/2024
   Data odpowiedzi: 19.03.2024
   

   Zgodnie z obowiązującą unifikacją PZPN rzuty wolne w kategorii Młodzik D1 i D2 wykonujemy uwzględniając „Przepisy gry w piłkę nożną PZPN”. Oznacza to, że „Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą pozostawać:
   • co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki, chyba że znajdują się na linii bramkowej i między słupkami we własnym polu karnym”.

  • Próbujący wybić piłkę z własnego pola karnego obrońca trafia nią w przeciwnika. Po odbiciu od przeciwnika piłka dociera do innego zawodnika drużyny atakującej, który w momencie wybijania piłki przez obrońcę znajdował się na pozycji spalonej.Jaka powinna być w tej sytuacji decyzja sędziego? Czy decydujące w tym momencie powinno być to, kto rozmyślnie zagrywał piłkę (obrońca)? Czy też jednak fakt, że po odbiciu od współpartnera zawodnik drużyny atakującej odniósł korzyść z przebywania na pozycji spalonej?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/24
   Data odpowiedzi: 19.02.2024
   

   Prawidłowa odpowiedź, to rzut wolny pośredni z tytułu spalonego.
   W tej sytuacji, decydującym czynnikiem nie jest to, iż piłkę rozmyślnie zagrywał obrońca. Przepisy Gry mówią jasno, iż „zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera, może być ukarany jedynie wtedy, gdy jest aktywny w grze poprzez:
   • branie udziału w grze poprzez zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera lub
   • […]
   W tym przypadku, to współpartner znajdującego się na pozycji spalonej zawodnika zagrał/dotknął ostatni piłkę.
   W pytaniu jest zawarta informacja, iż „piłka dociera do innego zawodnika drużyny atakującej”, który znajduje się na pozycji spalonej, dlatego też rzut wolny pośredni jest przyznany z tytułu spalonego poprzez branie udziału w grze. Gdyby, zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej, nie zagrałby piłki, lecz na przykład, atakowałby przeciwnika w walce o piłkę, wtedy również mówilibyśmy o spalonym, lecz zmieniłaby się przyczyna jego zarządzenia (z brania udziału w grze na atakowanie przeciwnika w walce o piłkę).

  • Czy naruszeniem nietykalności jest: zerwanie emblematu sędziowskiego przez zawodnika, działacza, osobę postronną, wyrwanie asystentowi chorągiewki przez zawodnika i odrzucenie jej i jak powinien postąpić sędzia w w/w sytuacjach (kontynuuje mecz, czy kończy)?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/24
   Data odpowiedzi: 15.01.2024
   

   Obie wskazane powyżej sytuacje (zerwanie emblematu sędziemu, wyrwanie chorągiewki asystentowi) są ewidentnymi przykładami czynnego znieważenia sędziego. Jeżeli zostało to dokonane w sposób celowy i agresywny, przez osobę wpisaną do protokołu (osoba funkcyjna lub którykolwiek z zawodników) należy zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka). Jeżeli przez osobę niepożądaną – sytuację taką należy dokładnie opisać w sprawozdaniu.Nie należy z powodu takiej sytuacji kończyć przedwcześnie zawodów, o ile był to jednostkowy incydent. Natomiast sędzia ma prawo zakończyć zawody przed upływem ustalonego czasu gry, w przypadku gdyby powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa któregokolwiek z sędziów.Artykuł 5 ust. 20c Postanowień PZPN (str. 227 wydania 2023/24) stanowi: „Sędzia zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w szczególności, jeżeli: (…) jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę niepożądaną lub jednego z uczestników meczu, a dalsze prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu któregokolwiek z sędziów”.

  • Celowe niszczenie ubioru (np. obcinanie rękawów, robienie dziur itp.) jest traktowane jako brak szacunku do zawodów, rozgrywek oraz innych uczestników meczu. Tak ubrany zawodnik jest traktowany jako łamiący ducha Art. 4 i nie zostaje dopuszczony przez sędziego do zawodów. Co zrobi sędzia jeśli zawodnik odmówi wymiany stroju na właściwy ?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/24
   Data odpowiedzi: 08.01.2024
   

   Zgodnie z postanowieniami PZPN art. 4 pkt 5 jasno określa, że taki zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry przez sędziego ponieważ posiada niewłaściwy ubiór. To , że zawodnik odmawia wymiany stroju nie zwalnia sędziego ze stosowania litery prawa.

  • Czy sędzia powinien poprowadzić zawody seniorów przy braku załączników (nie mają gospodarze, goście, sędziowie) pisze na obojętne jakim papierze i prowadzi zawody? Czy nie?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/24
   Data odpowiedzi: 10.01.2024
   

   Rzadko spotykana sytuacja, lecz i takie mogą mieć miejsce. Dlatego, jako sędziowie, powinniśmy zawsze spodziewać się nieoczekiwanego i warto (tutaj cenna uwaga dla Kadetów) mieć zawsze przy sobie kopie dokumentów meczowych. Niemniej jednak, jako sędziowie powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy (oczywiście zgodnie z Przepisami Gry), aby zawody doprowadzić do końca. W przypadku braku jakiegokolwiek załącznika, wszystkie istotne informacje, które na nim zazwyczaj zapisujemy (zmiany, kary indywidualne, drużyny, data, godzina) możemy umieścić na czystej, białej kartce. Należy pamiętać, że brak należytego załącznika nie zwalnia kierowników obu drużyn oraz sędziego, aby takowy „zamiennik” załącznika podpisać. Warto również podać przyczynę sporządzenia raportu z meczu na innym, niż zazwyczaj wzorze.

  • Jaką decyzję podejmie sędzia w sytuacji, kiedy trener drużyny wyszedł ze strefy technicznej i nie robiąc nic dodatkowego, podał piłkę swojemu zawodnikowi, który miał wykonać wrzut z autu?
   Źródło: Przepisy Gry 2023/24
   Data odpowiedzi: 21.12.2023
   

   Do każdej decyzji podejmowanej na boisku musimy podchodzić zdroworozsądkowo. O ile, Przepisy Gry mówią nam, że za sporadyczne opuszczanie strefy technicznej przez trenera powinno skutkować ostrzeżeniem (reprymendą), o tyle musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki charakter ma to zachowanie. Jeżeli intencją trenera jest przyspieszenie wznowienia gry i nie opuszcza on znacznie swojej strefy technicznej (o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt metrów), to zdroworozsądkowo nie udzielamy trenerowi reprymendy. Musimy być jednak cały czas świadomi atmosfery meczu, intencji trenera oraz potencjalnych skutków takiego zachowania (na przykład konfrontacji z osobami funkcyjnymi drużyny przeciwnej).

Masz wątpliwości dotyczące przepisów gry lub regulaminu rozgrywek?

Potrzebujesz pomocy w interpretacji konkretnej sytuacji boiskowej?

Skonsultuj się z nam!

Napisz na maila: faq@sedzia.net lub wypełnij formularz: