Zarząd Kolegium Sędziów
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

ul. Pocztowa 30 / 12

70-360 Szczecin

tel. 91 484 31 76

Numery rachunków bankowych :

– opłaty KFD i licencje sędziowskie – 36 1240 3930 1111 0010 2895 7107

– opłaty KSP – 05 1240 3930 1111 0010 0516 7251

– stroje sędziowskie, inne – 43 1240 3813 1111 0010 7111 2966

Przewodniczący KS ZZPN – Marek Arys

e-mail : przewodniczacy/at/sedzia.net

Wiceprzewodniczący KS ZZPN – Dawid Zięba

e-mail: dawidzieba/at/sedzia.net

Wiceprzewodniczący o/Koszalin – Kamil Musyt

e-mail: koszalin/at/sedzia.net

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS ZZPN – Marcin Janawa

e-mail: szkolenie/at/sedzia.net

Sekretarz – Tomasz Bryła

e-mail : sekretarz/at/sedzia.net

Referent ds. obsady sędziów – Błażej Skwirowski

e-mail : obsada/at/sedzia.net

Członek Zarządu KS ZZPN – Tomasz Kowalski

Uwaga: w miejsce /at/ należy wstawić @.

Jest to zabezpieczenie adresów mailowych przed spamem.