Sędziowie FIFA:

OSTROWSKI Łukasz

WINIARCZYK Tomasz

Sędziowie krajowi:

PONDO Joanna

CICHECKI Waldemar

HURNOWICZ Grzegorz

NOWICKI Patryk

PAZDECKI Piotr