Aktualizacja: 02.10.2023

Obserwatorzy szczebla centralnego – 2 GRUPA (II LIGA):

Dykiert Piotr

Królikowski Dariusz

Obserwatorzy szczebla centralnego – 3 GRUPA (III LIGA):

Błaszczak Dawid

Brzozowski Maciej

Czyżak Tomasz

Tokarska Karolina

Obserwatorzy Kolegium Sędziów ZZPN:

Betlejewski Robert

Broński Jerzy

Czaczyk Dariusz

Kędzierski Kamil

Kozak Czesław

Szereda Ireneusz

Fir Łukasz

Nawojski Andrzej

Wilczyński Krzysztof