Komunikat Komisji Szkoleniowej

Koleżanki i Koledzy,
W związku z epidemią na bok odeszły sprawy związane z sędziowaniem. Nie oznacza to jednak, że taki stan będzie trwał wiecznie. Jak wszyscy widzimy sytuacja pomału normuje się i być może w niedalekiej przyszłości będziemy mogli wrócić do swoich zajęć.W związku z powyższym, prosimy żebyście dbali o swoją formę fizyczną. Jak wszyscy jednak wiemy, sędziowanie to również znajomość Przepisów Gry. Chcielibyśmy, aby ten czas był dla Was także okazją na merytoryczne przygotowanie do meczów, które prędzej czy później powrócą. Kolejnym zadaniem, które do Was kierujemy jest sporządzenie 10 pytań testowych w oparciu o aktualne Przepisy Gry 2019/2020 i obowiązujące okólniki. Przy każdym pytaniu prosimy o podanie odpowiedzi wraz z jej źródłem (numer strony Przepisów lub numerem okólnika). Jeżeli ktoś uważa, że dana odpowiedź wymaga uzasadnienia, to prosimy o jego wyartykułowanie.
Oprócz tych 10 pytań, jeżeli ktoś uważa, że istnieje zagadnienie, na które w jego mniemaniu nie ma w Przepisach Gry odpowiedzi lub też odpowiedź ta nie jest jednoznaczna (np. wykluczająca się w różnych artykułach), prosimy o podzielenie się swoimi wątpliwościami.

Pytania prosimy przesłać na adres: szkolenie@sedzia.net
Sędziowie z Oddziału Koszalin klasy O i niższej, swoje pytania wysyłają na adres: j.rybarczyk@sedzia.net

Pytania prosimy umieścić w załączonym pliku, a następnie w jego nazwie wpiszcie swoje nazwisko i imię wraz z klasą rozgrywkową. Osoby z tegorocznego naboru jako klasę rozgrywkową wpisują Kadet 2020.  Jest to praca OBOWIĄZKOWA dla wszystkich Koleżanek i Kolegów, z wyłączeniem sędziów i sędziów asystentów szczebla centralnego. Termin odesłania wypełnionych arkuszy to: 11.05.2020 (włącznie). Prosimy o samodzielne wykonanie pracy, jak również określony poziom trudności. Nie zależy nam na powielanych lub banalnie prostych pytaniach.

Pytania