Zmiany w Zarządzie Kolegium Sędziów ZZPN

W dniu 30.11 odbyło się posiedzenie Zarządu ZZPN, w trakcie którego zatwierdzone zostały zaproponowane zmiany w składzie Zarządu naszego Kolegium. Funkcję Wiceprzewodniczącego o/Koszalin przejął Kamil Musyt. Nowym członkiem Zarządu został Tomasz Kowalski. Rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego ds. organizacji złożył Radosław Zbaracki, któremu dziękujemy za dwuletnią działalność w Zarządzie.