Zmiany w strukturach Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej KS ZZPN

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN informuje, że w dniu 25.05.2022 Prezydium Zarządu ZZPN zatwierdziło zaproponowane zmiany w strukturach naszej organizacji. Scalona została funkcja Referenta ds. obsady i Referenta ds. ewidencji oraz powołano nowego Wiceprzewodniczącego. Uzupełniony został również skład Komisji Szkoleniowej.

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego KS ZZPN powołany został Dawid Zięba, natomiast funkcję Referenta ds. obsady i ewidencji będzie pełnił Błażej Skwirowski.

Pełny skład Zarządu Kolegium Sędziów jest dostępny tutaj.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Marcina Janawę w trakcie szkolenia stacjonarnego w Szczecinie, do współpracy w Komisji zaproszeni zostali koledzy Andrzej Martynowicz oraz Michał Świderski.

Pełny skład Komisji Szkoleniowej KS ZZPN jest dostępny tutaj.