Zmiany w opodatkowaniu ryczałtów

W związku z wejściem w życie od 01.10.2019 roku nowych stawek podatku od dochodów zmianie ulegają kwoty ryczałtów sędziowskich netto. Dotychczasowa stawka 18% zostaje zastąpiona stawką 17%.

Biuro ZZPN uczula sędziów KS aby uwzględnić to przy wypisywaniu delegacji na zawodach 3 ligi i w klubach klubach rozliczają się na miejscu.

Biuro ZZPN zaktualizowało dane w systemie rozliczeń sędziów i za październik sędziowie i obserwatorzy otrzymają wynagrodzenia z podatkami 17%. Poniżej znaleźć można zaktualizowaną tabelę stawek za mecze w poszczególnych ligach.

Ryczałty sędziowskie po zmianie stawki podatkowej