Zmiany organizacyjne w Kolegium Sędziów ZZPN – Oddział Koszalin

W związku z realizacją uchwały nr IV/62 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 24 kwietnia 2019 roku (treść uchwały do pobrania tutaj) dotyczącą prowadzenia wszelkich rozgrywek piłki nożnej na terenie danego województwa tylko przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub działające z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego Wojewódzkiego ZPN nieposiadające osobowości prawnej od dnia 1 lipca w Koszalinie będzie funkcjonowała delegatura (oddział) Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Od sezonu 2019/2020 wszystkie rozgrywki ligowe i pucharowe w województwie zachodniopomorskim prowadził będzie Wydział Gier i Ewidencji ZZPN wraz z odpowiednią komórką organizacyjną w Koszalinie. Analogicznie organizacja sędziowska będzie prowadzona przez Kolegium Sędziów ZZPN wraz z odpowiednią komórką organizacyjną w Koszalinie. W związku z powyższym za przygotowanie obsady sędziów od nowego sezonu na terenie Oddziału Koszalin będzie odpowiedzialny pełnomocnik ds. obsady sędziów KS ZZPN kol. Marek Jechna, natomiast obsadę obserwatorów będzie prowadził kol. Dariusz Królikowski. Wszelkie urlopowania prosimy zgłaszać na adres obsada@sedzia.net lub obserwator@sedzia.net