ZINA – zamówienia i płatności

Przypominamy wszystkim sędziom, którzy zamówili pakiety sędziowskie w pierwszej turze, że warunkiem koniecznym do odbioru jest opłacanie pełnej kwoty. Osoby które zalegają z płatnością są proszone o uregulowanie zaległości. Jest to niezbędne do odbioru pakietu. Wszystkie nieodebrane jeszcze pakiety, zamówione w pierwszej turze znajdują się w siedzibie ZZPN.


Jednocześnie informujemy, że zamówienia drugiej i trzeciej tury pakietów są jeszcze w realizacji przez producenta.

Po dostawie sprzętu, każdy zamawiający otrzyma stosowną wiadomość mailową o możliwości odbioru.