Zestaw komunikacji BLUCOM

Przypominamy sędziom o możliwości korzystania z zestawu do radiokomunikacji BLUCOM zakupionego ze środków ZZPN na meczach szczebla centralnego, III i IV ligi (poza meczami kandydatów do awansu). Zestaw znajduje się do pobrania w biurze ZZPN przy ul. Pocztowej 30/12 w Szczecinie, a przed jego wydaniem sędziowie zostaną poproszeni o podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu. Po zakończonych zawodach i przed następną kolejką ligową sędziowie proszeni są o zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym.