Zapis w regulaminie dot. wnoszenia zastrzeżeń przez kierownika drużyny – wyjaśnienie

Publikujemy wyjaśnienie jak należy interpretować zapis Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN odnośnie wnoszenia zastrzeżeń przez kierownika drużyny. Prośba o zapoznanie się z materiałem.

W związku z niejasnościami dotyczącymi paragrafu 9 pkt 7 Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022, dotyczącego, cyt: „…Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące wyłącznie ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar…”, informujemy, że zapis ten umożliwia kierownikom złożenie zastrzeżeń wyłącznie w kwestiach niezgodności opisu przyczyny udzielonej kary.

Kierownicy nie są uprawnieni do wnoszenia zastrzeżeń co do samego faktu ukarania, a jedynie mogą mieć zastrzeżenie jeżeli sędzia w załączniku opisał karę nieadekwatnie do zaistniałych na boisku wydarzeń.

Kierownik może wnieść zastrzeżenie, np. że kartka została opisana jako „poważny rażący faul”, a w rzeczywistości zawodnik otrzymał ją za „gwałtowne agresywne zachowanie”, nie zaś co do własnej, subiektywnej oceny, czy kartka została udzielona słusznie, ponieważ kierownicy nie są od oceny pracy arbitra.

Wszelkie zastrzeżenia co do oceny pracy arbitra lub oceny słuszności kar indywidualnych kluby zgłaszają do ZZPN na dotychczasowych zasadach i w odrębnej korespondencji a uwagi zgłaszane sędziemu po meczu mogą dotyczyć jedynie przytoczonego powyżej przykładu.