Zalecenia dla sędziów

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami między innymi w zakresie organizacji meczów, informujemy, że od dn. 17.10.2020 na terenie całego kraju wszystkie imprezy sportowe (niezależnie czy odbywają się w hali czy na świeżym powietrzu) odbywają się bez udziału publiczności. W związku z powyższym prosimy sędziów, by podczas odprawy przedmeczowej przypomnieli organizatorom o obowiązujących w tym zakresie przepisach a następnie po zakończeniu meczu w przypadku obecności kibiców, odnotowali ten fakt w arkuszu dodatkowym sprawozdania sędziego. Przypominamy również, że do obowiązków sędziego nie należy egzekwowanie w/w obostrzeń lecz jedynie poinformowanie o tym organizatora.