Wybory delegatów na zjazd ZZPN

W związku z zaplanowanym na dzień 21 maja 2021 r. zjazdem sprawozdawczo-wyborczym ZZPN i zgodnie z postanowieniami Statutu ZZPN, Kolegium Sędziów ma prawo wskazania 3 delegatów (przedstawicieli) na w/w zjazd. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Zarząd KS ZZPN podjął decyzję o dokonaniu wyboru delegatów w formule zdalnej zgodnie z poniższymi regułami:

1. W dniach 5-8 marca sędziowie i obserwatorzy posiadający aktualną licencję na sezon 2020/21 mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów na delegatów na skrzynkę delegaci@sedzia.net z użyciem zarejestrowanego w ewidencji adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.

2. Kandydatem na delegata może zostać czynny sędzia rzeczywisty lub obserwator posiadający opłacone składki na dzień 31.12.2020r.

3. W dniach 9-10 marca kandydaci zostaną poproszeni drogą elektroniczną o wyrażenie zgody na kandydowanie. Brak udzielenia odpowiedzi będzie uznany za odmowę.

4. W dniach 11-17 marca na zarejestrowanych kandydatów będzie można oddawać głosy poprzez skrzynkę delegaci@sedzia.net z użyciem zarejestrowanego w ewidencji adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Do udziału w głosowaniu będą uprawnieni wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy posiadający aktualną licencję na sezon 2020/21.

5. Głosować będzie można na 1,2 lub 3 osoby spośród przedstawionych kandydatów. Oddanie głosu na osobę spoza listy, na 4 i więcej kandydatów, przez osobę nieuprawnioną lub spoza adresu zarejestrowanego w ewidencji będzie uznane za głos nieważny.

Jednocześnie informujemy, że udział w głosowaniu nie jest obowiązkowy natomiast zachęcamy do wzięcia w nim udziału.