Wspomnienie Zbigniewa Miaśnika

W wieku 76 lat zmarł Zbigniew MIAŚNIK. Sędzia zasłużony i honorowy. Ku pamięci przypominamy sylwetkę naszego Kolegi.

Swoją przygodę z gwizdkiem rozpoczął w 1978 roku gdzie po zaliczeniu egzaminu sędziowskiego został sędzią próbnym. Następnie został mianowany na sędziego rzeczywistego i awansował w kolejnych latach na coraz wyższe szczeble w organizacji sędziowskiej.

W latach 1983-1987 był sędzią głównym w rozgrywkach na poziomie 3 szczebla centralnego.

Przez 5 sezonów był sędzią asystentem w rozgrywkach I ligi, tj. na najwyższym wówczas szczeblu rozgrywkowym.

Od roku 1996 roku do roku 2010 roku był wychowawcą młodych adeptów sztuki arbitrażu pełniąc funkcję obserwatora ich pracy boiskowej. 

Wyszkolił wielu adeptów sztuki arbitrażu.

Nie ograniczał się tylko do prowadzenia zawodów ale był osobą zaangażowaną w działalność organizacji sędziowskiej w Okręgowym Związku i następnie w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej w Szczecinie.      

Pełnił funkcję Członka Zarządu Kolegium Sędziów, Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej, czy też Przewodniczącego Podkolegium Sędziów w Stargardzie.

Za swoje zaangażowanie w działalność Kolegium Sędziów został odznaczony:  Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Złotą Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Pogrzeb Kolegi Zbyszka odbędzie się w dniu 9 grudnia o godzinie 10,00 na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy ul. Tadeusza Kościuszki.