Upłynął termin płatności składek KFD i KSP

Przypominamy wszystkim członkom Kolegium Sędziów ZZPN, że w dniu 07.03 upłynął termin płatności składek KFD i KSP.

Jako, że docierają do nas informacje o wątpliwościach związanych w wysokością oraz terminem płatności składek, pragniemy poinformować, że od początku działalności, obecny Zarząd KS ZZPN stale współpracuje z Kancelarią Prawną, która obsługuje Zachodniopomorski ZPN. Celem tej współpracy jest uporządkowanie i wypracowanie nowych rozwiązań odnośnie naszych struktur – w kwestiach formalnych oraz regulaminów, które będą zgodne z regulacjami obowiązującymi w PZPN oraz ZZPN, a także będą miały podstawy prawne. O pracy nad nowymi regulaminami informowaliśmy również na spotkaniu plenarnym.

Analiza wykonana do tej pory wykazała szereg nieścisłości – również w tych fundamentalnych kwestiach dotyczących funkcjonowania Kolegium. W świetle prawa, tu cytat z opinii prawnika:

„…Kolegium Sędziów, nie jest żadnym podmiotem prawa, a jego byt wynika z § 48 ust. 1 statutu ZZPN, zgodnie z którym Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym ZZPN….”.

Z powyższego wynika, że wszelkie decyzje KS, mające na celu regulować jego funkcjonowanie muszą być przedmiotem uchwał ZZPN. Wspomniane wątpliwości odnośnie stawki i terminu płatności, wynikają z powoływania się na Regulamin Środków Finansowych z 2018 r. Wyjaśniamy, że owy dokument nie został zatwierdzony przez Zarząd / Prezydium ZZPN. W dokumentacji jaką posiada Zarząd KS ZZPN nie ma żadnego dokumentu, który świadczyłby o ustanowieniu tego regulaminu. Nie posiadamy także protokołu z głosowania na „walnym zebraniu”. Natomiast jeśli takowy by istniał, to również nie posiadałby mocy prawnej. KS ZZPN nie jest podmiotem, który jest uprawniony do bezpośredniego zarządzania środkami finansowymi, ponieważ w istocie tych środków nie posiada.

Wobec powyższego, na podstawie opinii prawnej, Zarząd KS jest organem, który wykonuje uprawnienia Kolegium, w związku z tym decyzja o podwyższeniu składki jak najbardziej leży w jego kompetencjach. Informacja o konieczności zmiany wysokości stawki została przekazana w trakcie spotkania plenarnego. Zmiana wynika z aktualnych realiów ekonomicznych i wzrostu cen wynikających z inflacji.

W związku z powyższym, raz jeszcze apelujemy o uregulowanie płatności w kontekście składek KFD i KSP.

Na obecną chwilę odnotowaliśmy:

  • KFD – 246 wpłat,
  • KSP – 283 wpłaty.

Jako Zarząd KS ZZPN serdecznie dziękujemy za zrozumienie i terminowe wpłaty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności w tym lub innym temacie związanym z funkcjonowaniem naszego Kolegium, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i współpracy z Zarządem. Chętnie wysłuchamy Waszych pomysłów. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.