Terminy egzaminów centralnych

Informujemy, iż w niżej podanych terminach odbędą się kursy szkoleniowo-unifikacyjne na szczeblu centralnym PZPN. 

Harmonogram egzaminów centralnych:

14-15 lipca oraz 15-16 lipca: sędziowie, sędziowie asystenci i obserwatorzy szczebla centralnego (podział zostanie dokonany w terminie późniejszym)

29-30 lipca: sędziowie i obserwatorzy III ligi

12-13 sierpnia: sędzie, sędzie asystentki oraz obserwatorki

Wszystkie kursy odbędą się w Hotelu Wodnik (Słok k/ Bełchatowa), a szczegółowe informacje zostaną przesłane do zainteresowanych w stosownym terminie.