Terminowe wypełnianie sprawozdań

Zarząd Kolegium Sędziów oraz Wydział Gier i Ewidencji przypominają o konieczności terminowego wypełniania sprawozdań w systemie Extranet tj. 12h od zakończenia meczu (w uzasadnionych przypadkach 24h). Brak uzupełniania sprawozdań w regulaminowym trybie powoduje wstrzymanie prac WGiE, Wydziału Dyscypliny i Bezpieczeństwa.