Szkolenie w Szczecinie za nami!

Za nami kolejne spotkanie szkoleniowe dla sędziów oraz obserwatorów Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Tym razem szkolenie odbyło się w Szczecinie. Dziękujemy za świetną frekwencję oraz aktywny udział w zajęciach i merytoryczną dyskusje.

Spotkanie odbyło się w dniu 17.05 w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w obecności Wiceprezesa ZZPN Piotra Dykierta oraz Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZZPN Marka Arysa.

Licznie zgromadzone grono KS ZZPN miało okazje wysłuchać wykładów Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej KS ZZPN Marcina Janawy oraz Karola Arysa w tematach:

  • Ataki nogami oraz ataki w głowę
  • Wizerunek sędziego na boisku oraz poza nim
  • Współpraca art.11 
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS ZZPN Marcin Janawa oraz Karol Arys

Każdy z tematów był szeroko dyskutowany. Łącznie omówiono kilkadziesiąt sytuacji boiskowych / klipów video. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia, a także poznać wytyczne Centralnej Komisji Szkoleniowej.

Raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie i życzymy samych trafnych decyzji!