Szkolenie sędziów w Rostocku

Komisja Szkoleniowa KS ZZPN informuje, że w ramach współpracy na linii Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej – Związek Meklemburgii-Pomorze Przednie w zaplanowanym w dniach 11-13 października w Rostocku szkoleniu w ramach Programu Mentorskiego będą uczestniczyć:

  1. Grzegorz Hurnowicz
  2. Maciej Kułak
  3. Patryk Nowicki
  4. Joanna Pondo
  5. Błażej Syropiatko
  6. Jakub Cymerman
  7. Łukasz Gogacz
  8. Hubert Nowik
  9. Karolina Tokarska – opiekun
  10. Julian Bumbul – opiekun

Szczegółowy program obozu zostanie wysłany zainteresowanym.