Szkolenie online dla sędziów

Zapraszamy sędziów do udziału w szkoleniu, w ramach którego omówiony zostanie wątek kar czasowych. Na spotkaniu przedstawione zostaną także wytyczne od Wydziału Dyscypliny ZZPN na rozpoczynający się sezon 2021/2022. Obecność jest obowiązkowa.

Pierwsze spotkanie dla sędziów A+B klasy oraz kadetów zaplanowane jest na czwartek, tj. 19.08, godz. 19:00, drugie dla sędziów szczebla centralnego, IV ligi oraz klasy okręgowej na kolejny czwartek, tj. 26.08, godz. 19:00.

Spotkania zostaną przeprowadzone w formule online przy wykorzystaniu aplikacji Zoom.

Uwaga: Zaproszenia do udziału w szkoleniu będą wysyłane na adresy mailowe wprowadzone we wniosku o licencje sędziowską na sezon 2021/2022.

Plan szkoleń:

  • Czwartek 19.08.2021 – godzina 19:00

Prowadzący: Karol Arys, Przewodniczący Wydziału Dyscypliny ZZPN Przemysław Kaczorowski.

Uczestnicy: Sędziowie A+B klasy oraz kadeci.

  • Czwartek 26.08.2021 – godzina 19:00

Prowadzący: Karol Arys, Przewodniczący Wydziału Dyscypliny ZZPN Przemysław Kaczorowski.

Uczestnicy: Sędziowie szczebla centralnego, IV ligi oraz klasy okręgowej.