Szkolenia stacjonarne dla sędziów

Komisja Szkoleniowa KS ZZPN informuje, iż w nadchodzących tygodniach odbędą się szkolenia stacjonarne dla sędziów naszego województwa.


Spotkania odbędą się w dwóch lokalizacjach:

Koszalin

W dniu 12.05 w godzinach 17:30-20:30 na hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4.


Szczecin

W dniu 17.05 w godzinach 18:00-21:00 w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42. 

Tematy szkoleń:

  • Ataki nogami oraz ataki w głowę
  • Wizerunek sędziego na boisku oraz poza nim
  • Współpraca art.11 


Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Brak udziału będzie się wiązał z koniecznością sporządzenia odpowiedniej pracy zaliczeniowej z tematyki jednego ze szkoleń. Sędziowie, którzy nie będą uczestniczyć w zajęciach, a nie przedstawią odpowiedniego usprawiedliwienia oraz nie sporządzą pracy zaliczeniowej będą mieli obniżoną ocenę na listach klasyfikacyjnych o 0,2 punkta. 

Dodatkowo informujemy, że podczas szkoleń, będzie możliwość odebrania odznaki sędziowskiej przez kadetów, którzy ukończyli kurs w tym roku.