Składki KFD i KSP

Przypominamy wszystkim sędziom i obserwatorom o konieczności dokonania obowiązkowych wpłat z tytułu składek KFD (Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny) i Fundacji KSP (Kolegium Sędziów Piłkarskich) za rok 2020. Informujemy, że w/w opłaty począwszy od roku bieżącego dotyczą również sędziów i obserwatorów Oddziału Koszalin.

Składkę KFD wpłacać należy na podane niżej konto do dnia 31.03.2020 w następującej formie:Składki KFD (100 zł) – nr konta: 36 1240 3930 1111 0010 2895 7107 w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i dopisku „składka KFD 2020”

Sędziowie z Oddziału Koszalin – w tytule proszę wpisać imię, nazwisko i dopisek „Składka KFD 2020 – KOSZALIN”

Składki Fundacji KSP (60 zł) – nr konta: 05 1240 3930 1111 0010 0516 7251 w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i dopisku „składka KSP 2020”

Sędziowie z Oddziału Koszalin – w tytule proszę wpisać imię, nazwisko i dopisek „Składka KSP 2020 – KOSZALIN”

Jednocześnie przypominamy, że składki KFD obowiązują wszystkich czynnych sędziów i obserwatorów KS ZZPN poza kandydatami na sędziów z tegorocznego kursu 2020. Składki Fundacji KSP obowiązują wszystkich sędziów i obserwatorów rzeczywistych (również nieczynnych, honorowych i zasłużonych). Sędziowie i obserwatorzy, którzy nie dokonają opłat w wyznaczonym terminie zostaną wstrzymani w obsadzie zawodów zgodnie z obowiązującym Regulaminem Obsady.