Sezon 2020/21

W związku ze startem nowego sezonu publikujemy elektroniczną wersje najnowszych Przepisów Gry 2020/2021. Prosimy wszystkich o  zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym zmian w przepisach i ich interpretacjach. Po otrzymaniu materiałów z Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN, niezwłocznie zostaną one opublikowane i w razie potrzeby przeprowadzone zostanie szkolenie online.

Przepisy 2020/21

Prosimy również o zapoznanie się z nowymi Regulaminami Rozgrywek opublikowanego na stronie ZZPN http://zzpn.pl/aktualnosci/regulaminy-rozgrywek

Zgodnie z zapowiedziami wdrażamy pilotażowo jako ZZPN system kar minutowych za negatywne zachowania wobec sędziów na meczach A i B-klasy oraz drużyn młodzieżowych (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rozgrywek). Przed startem w/w rozgrywek opublikowane zostaną szersze informacje W tym zakresie.