Ryczałty sędziowskie 2022 i rozliczenia

Kolegium Sędziów ZZPN przygotowało propozycje nowych stawek sędziowskich za prowadzenie meczów towarzyskich, pucharowych i mistrzowskich w roku 2022. W związku z przedłożeniem zarządowi ZZPN propozycji zmian w ryczałtach informujemy, że rozliczenia za przeprowadzone mecze w styczniu i lutym 2022 r. zostaną wypłacone po najbliższym spotkaniu tego gremium, które planowane jest pod koniec lutego.