Relacja z obozu szkoleniowego KS ZZPN 2019 w Niechorzu

W dniach 19-21 września br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Mewa” w Niechorzu odbył się coroczny obóz unifikacyjno-szkoleniowy dla sędziów Kolegium Sędziów ZZPN. Z uwagi na zmiany organizacyjne, które zaszły w KS ZZPN w związku z przejęciem organizacji wszystkich rozgrywek w naszym województwie przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej termin obozu został dostosowany do możliwości wzięcia w nim udziału sędziów Oddziału Koszalin. Ostatecznie w zgrupowaniu wzięło udział około 130 sędziów z całego województwa, a biorąc pod uwagę sędziów którzy przyjechali na egzaminy ponad 160.

Obóz oficjalnie rozpoczął Prezes ZZPN Jan Bednarek, który w krótkim wystąpieniu pogratulował sędziom postawy w minionym sezonie, podniósł kilka najważniejszych kwestii z punktu widzenia Związku w aktualnie prowadzonych rozgrywkach oraz podziękował drużynie piłkarskiej Kolegium Sędziów ZZPN za reprezentowanie Związku w turniejach towarzyskich i charytatywnych oraz rozgrywkach Pucharu Polski. Na zaproszenie Zarządu Kolegium Sędziów w inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Wydziału Dyscypliny oraz Członek Zarządu ZZPN Robert Bikowski, który poprosił sędziów o bardziej szczegółowe opisywanie kar wykluczeń dla zawodników i osób funkcyjnych oraz odpowiadał na pytania sędziów dotyczących orzeczeń Wydziału Dyscypliny, co wywołało ożywioną dyskusję.

W trakcie trwania zgrupowania odbyły się 3 szkolenia z najnowszych interpretacji Przepisów Gry narzuconych przez Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN, które kolejno poprowadzili: Jerzy Broński („Najnowsze interpretacje – problemy różne”), Artur Aluszyk („Zagranie piłki ręką w świetle nowych Przepisów Gry) i Karolina Tokarska („Ocena starć w walce o piłkę). W całym zgrupowaniu uczestniczyła dr Jolanta Wesołowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która przeprowadziła szczegółowe badania wśród sędziów sprawdzając m.in. tkankę tłuszczową, a u starszych sędziów także ryzyko wystąpienia zawału serca bądź udaru mózgu. Dzięki nawiązaniu współpracy Zarządu Kolegium Sędziów ZZPN z jednostką badawczą reprezentowaną przez dr Wesołowską sędziowie z grupy awansowej będą cyklicznie poddawani tego typu badaniom w celu monitorowania ich przygotowania pod kątem fizycznym.