Regulaminy rozgrywek w sezonie 2021/2022

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu publikujemy zaktualizowane regulaminy rozgrywek Mistrzowskich oraz Pucharu Polski na sezon 2021/2022.

Prośba o zapoznanie się z materiałem.

W szczegółności zwracamy uwagę na trzy istotne zmiany:

Zmiana nr 1

W Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich na sezon 2021-2022 w Rozdziale 7, §13, pkt 8 znajdziemy zapis, że „Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich w ramach rozgrywek prowadzonych na szczeblu związku są uprawnione do wymiany: 6 zawodników w: IV lidze, Klasach Okręgowych, A Klasie, B Klasie”.

Zmiana nr 2

W Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich w Rozdziale 10, §18, pkt 28 mowa jest, że: „W rozgrywkach na szczeblu „A” i „B” klasa oraz rozgrywkach Junior A1,A2,B1,B2, WLT Starszych i Młodszych, wprowadza się kary wykluczenia czasowego zgodnie z Art. 5 Przepisów Gry na sezon 2021/2022.”

Zmiana nr 3

W Regulaminie Pucharu Polski w §5 dowiemy się o: (…)W I etapie oraz w spotkaniach ¼ i ½ finału w przypadku wyniku remisowego po regulaminowym czasie gry sędzia zarządzi serię rzutów z punktu karnego zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Prawo do wykonywania rzutów z punktu karnego mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia spotkania.(…)