Regulamin Obsady Sędziów KS ZZPN 2019/2020

Zarząd KS ZZPN zachęca sędziów do zapoznania się z Regulaminem Obsady Sędziów KS ZZPN na sezon 2019/2020. Jednocześnie Zarząd KS ZZPN nadmienia, że zgodnie z § 2 pkt 3 podpunkt e) sędziowie zobowiązani są do kontaktowania się z Referentem/Pełnomocnikiem ds. obsady KS ZZPN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obsada@sedzia.net; telefonicznie jedynie w przypadkach nagłych

Regulamin obsady sędziów