Przypomnienie o obowiązku sprawdzania licencji trenerskich

W związku z rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu rozgrywkowego 2023/24, we współpracy z Wydziałem Szkolenia ZZPN przypominamy o obowiązku weryfikowania ważności licencji trenerskich oraz obecności legitymujących się trenerów na ławkach podczas trwania meczu mistrzowskiego. 

Prosimy sędziów głównych o wpisywanie do protokołu meczowego wszelkich zdarzeń, w szczególności związanych z nieobecnością trenera na meczu oraz pozostałych niezgodności. 

Trener może obecnie posługiwać się ważną licencją trenerską w postaci plastikowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej mPZPN (nie jest dokumentem skan lub inna forma zdjęcia w telefonie).