Przypominamy!

Przypominamy, że w związku z pandemią Covid-19 weryfikacje boiska ważne do 2020 roku zostały wydłużone do 30.06.2021r. Przypominamy również, że mecze powinny odbywać się bez obecności kibiców na obiekcie oraz obowiązku sprawdzenia licencji trenerskich.
Uchybienia we wszystkich powyższych sprawach powinny być szczegółowo opisane w sprawozdaniu sędziego.