Przemianowania na sędziów rzeczywistych

Informujemy, że na ostatnim swoim posiedzeniu Zarząd Kolegium Sędziów zatwierdził listę sędzi oraz sędziów do przemianowania na sędziów rzeczywistych. W związku z tym należy wypełnić w formie papierowej deklarację przystąpienia do Fundacji KSP (w 2 egzemplarzach – w miarę możliwości prosimy wydrukować dwustronnie na 1 kartce) oraz dołączyć 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

LISTA SĘDZIÓW PRZEMIANOWANYCH NA RZECZYWISTYCH

Link do pobrania deklaracji:
http://sedzia.net/pliki/do_pobrania/Deklaracja_Fundacja_KSP.pdf

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć do biura Związku (zalecamy wysyłkę pocztą tradycyjną) :

1. Sędziowie z okręgu Szczecin

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
ul. Pocztowa 30/12
70-360 Szczecin
z dopiskiem na kopercie DEKLARACJA KSP

2. Sędziowie z okręgu Koszalin

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej O/Koszalin
ul. Zwycięstwa 179 (I piętro)
75-608 Koszalin

Termin na dostarczenie kompletu dokumentów upływa 15 grudnia.