Obóz Kolegium Sędziów ZZPN w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu

Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej zaprasza sędziów i obserwatorów z całego województwa na obóz szkoleniowo-unifikacyjny, który odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w Wałczu w dniach 5-7 października 2023 roku (czwartek-sobota).

Priorytetem działań COS w Wałczu jest zapewnienie odpowiednich warunków do przygotowań kadr olimpijskich i narodowych, w tym umożliwienie pierwszeństwa rezerwacji miejsc noclegowych. W związku z tym, iż we wrześniu 2023 r. COS w Wałczu jest miejscem przygotowań wielu grup olimpijskich, Kolegium Sędziów ZZPN otrzymało propozycję przeprowadzenia naszego obozu w pierwszym tygodniu października.

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN analizował również oferty innych ośrodków w naszym województwie, które zapewniają min. 200 miejsc noclegowych, salę konferencyjną, w tym komfortowe warunki. Analiza otrzymanych ofert wykazała, iż propozycje cenowe są dużo wyższe niż w COS w Wałczu. Biorąc pod uwagę, zadowolenie sędziów z poprzedniego obozu zarówno z warunków cenowych, jakości oferowanych usług, jak i wyżywienia, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie obozu szkoleniowo-unifikacyjnego w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu w dniach 5-7 października 2023 roku.

Zwracamy się do wszystkich sędziów i obserwatorów z prośbą o zarezerwowanie w/w terminu.

W programie obozu planowany jest termin poprawkowy egzaminów teoretycznych i kondycyjnych. Natomiast, pierwszy termin egzaminów teoretycznych i kondycyjnych planowany jest na miesiąc sierpień, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.