Nowy skład Zarządu Kolegium Sędziów

Zarząd ZZPN zatwierdził nowy skład zarządu Kolegium Sędziów. W dniu 22 lipca, odbyło się pierwsze posiedzenie nowych władz sędziowskich, które od teraz tworzą:

Przewodniczący KS ZZPN – Marek Arys

Wiceprzewodniczący ds. organizacji – Radosław Zbaracki

Wiceprzewodniczący o/Koszalin – Marcin Leśniewski

Sekretarz – Tomasz Bryła

Referent ds. obsady sędziów o/Szczecin – Błażej Skwirowski

Referent ds. obsady sędziów o/Koszalin – Kamil Musyt

Referent ds. ewidencji i cyfryzacji – Dawid Zięba

Na pierwszym posiedzeniu określono główne kierunki, na których musi się skupić nowy zarząd oraz podjęto kluczowe decyzje co do podziału sędziów na klasy rozgrywkowe przed nowym sezonem. O szczegółach poinformujemy w kolejnym komunikacie.