Nominacje na szczebel centralny

Komisja Szkoleniowa w porozumieniu z Zarządem Kolegium Sędziów ZZPN podjęła decyzję o wytypowaniu kandydatów do grona sędziów grupy TOP-Amator C. Zgłoszona została również propozycja kandydatek na sędzie oraz sędzie asystentki szczebla centralnego.

Jako kandydat do grona sędziów grupy TOP-Amator C zgłoszony został kolega Marcin Boratyński, natomiast jako kandydat rezerwowy Piotr Bieniek.

Do grona sędzi na szczeblu centralnym zgłoszone zostały koleżanki Joanna Pondo oraz Karolina Kicuń, natomiast jako sędzie asystentki Katarzyna Stańczyk, Anita Szymanowska oraz Zosia Skubiak.

Wszystkim nominowanym gratulujemy oraz życzymy powodzenia w trakcie nadchodzących egzaminów na centrali.