Listy zaszeregowania sędziów KS ZZPN – Oddział Koszalin

Zarząd KS ZZPN przedstawia przygotowane i zatwierdzone przez Wydział Sędziowski KOZPN listy zaszeregowania sędziów KS ZZPN – Oddział Koszalin w sezonie 2019/20.

Sędziowie Ci podobnie jak pozostali sędziowie KS ZZPN zobowiązani są do złożenia oraz opłacenia wniosku licencyjnego zgodnie z komunikatem do dnia 24 lipca. Brak złożenia wniosku licencyjnego wraz z potwierdzeniem opłacenia składki w wymaganym terminie będzie skutkował nie uwzględnianiem w obsadzie sędziowskiej. 

Klasa O

Klasa A

Klasa B

Kadeci 2019