Licencje sędziowskie

Komisja ds. licencji sędziowskich przypomina o niezwłocznym obowiązku uiszczenia opłaty oraz złożenia wniosku licencyjnego wraz potwierdzeniem zapłaty zgodnie z podaną tabelą opłat licencyjnych.

Przypominamy, że w tym roku tabela opłat stanowi 50% stawki normalnej opłaty licencyjnej.