Licencja sędziowska na sezon 2023/2024

Warunkiem uzyskania licencji sędziego na sezon 2023/2024 jest złożenie wniosku o przyznanie licencji oraz załączenie potwierdzenia dokonania opłaty stosownej do klasy rozgrywkowej w terminie do dnia 20.09.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz:

Licencja – sezon 2023/2024

Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, do wniosku licencyjnego należy załączyć potwierdzenie wpłaty, aktualne badanie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Prosimy o przygotowanie takich dokumentów w formie elektronicznej (np. skan, pdf lub zdjęcie) przed przystąpieniem do wypełniania formularza, ponieważ ich załączenie jest niezbędne do przeprocesowania wniosku.

W przypadku jakichkolwiek problemów ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem KS ZZPN.

Opłatę za licencję sędziowską z tytułem przelewu „Imię Nazwisko, Klasa rozgrywkowa, Licencja 2023” należy wpłacić na konto Kolegium Sędziów ZZPN, ul. Pocztowa 30/12, 70-360 Szczecin, nr rachunku: 36 1240 3930 1111 0010 2895 7107.

Sędziowie I ligi futsalu posiadający uprawnienia do sędziowania piłki trawiastej poniżej poziomu IV ligi opłacają licencję według stawki futsalowej.

Sędziowie zawodowi – 1500 zł
Asystenci zawodowi – 700 zł
Asystenci szczebla centralnego – 400 zł

TopAmator A – 1000 zł
TopAmator B – 500 zł
TopAmator C (III liga) – 300 zł

IV liga – 200 zł
Klasa Okręgowa – 150 zł
Klasa A+B – 120 zł
Kadet 2022, Kadet 2023, Kurs letni 2023 – 10 zł

Ekstraliga kobiet – 170 zł
I liga kobiet – 120 zł
II liga kobiet – 100 zł

Ekstraklasa futsal – 300 zł
I liga futsal – 180 zł