Łączenie funkcji sędziego i zawodnika – obowiązek zgłoszenia do KS ZZPN

W związku z możliwością łączenia funkcji sędziego i zawodnika, o której była informacja na stronach ZZPN oraz KS ZZPN, dochodzi do sytuacji, że sędziowie rejestrują się jako zawodnicy w klubach, ale nie informują o tym fakcie Kolegium Sędziów. Każdy taki przypadek, sędzia jest zobowiązany zgłosić do sekretarza oraz referenta obsady.

Celem uniknięcia sytuacji niezgodnych z zapisami regulaminu, aby nie dochodziło do prowadzenia zawodów przez sędziego w tej samej grupie, w której gra drużyna, gdzie jest on zarejestrowany jako zawodnik, zobowiązujemy sędziów do informowania kolegium sędziów o:
⁃ zarejestrowaniu jako czynny zawodnik w danym klubie;
⁃ zakończeniu gry i wyrejestrowaniu jeśli sedzia zakończy czynną grę w klubie;
⁃ podaniu pełnej nazwy drużyny, klasy rozgrywkowej oraz grupy, w której sędzia rozpoczął lub zakończył czynną grę.

Powyższe informacje każdy sędzia, grający jako czynny zawodnik, ma OBOWIĄZEK przesłać na adres e-mail: obsada@sedzia.net oraz sekretarz@sedzia.net.