KS ZZPN wspiera walkę z COVID-19

W ramach walki z pandemią COVID-19 nasi przedstawiciele Julian Bumbul i Tomasz Wilkanowski przekazali dziś pracownikom Domów Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej i Romera w Szczecinie tablety multimedialne wraz ze stojakami, które posłużą pensjonariuszom tych ośrodków do kontaktów na odległość z rodzinami, które w aktualnych warunkach nie mogą odbywać się w formie bezpośredniej.