Komunikt. dot zmian w Zarządzie KS ZZPN

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN informuję, że dotychczasowy Pełnomocnik ds. obsady sędziów Marek Jechna złożył rezygnację z pełnionej funkcji z uwagi na nowe obowiązki zawodowe. Ponadto informujemy, że po konsultacjach z Biurem ZZPN od 1 lutego organizacja obsady sędziów KS ZZPN zostanie podzielona między zakres obowiązków Błażeja Skwirowskiego (IV liga, ligi wojewódzkie, kl. O i niższe klasy rozgrywkowe) oraz Pawła Okunowicza (kl. O oraz niższe klasy rozgrywkowe rozgrywane na terenie Oddziału Koszalin).

Jednocześnie Zarząd KS ZZPN dziękuje koledze Markowi Jechnie za dotychczasową pracę na rzecz Kolegium Sędziów ZZPN oraz gratuluje i życzy powodzenia Błażejowi Skwirowskiemu oraz Pawłowi Okunowiczowi w nowych rolach.