Komunikat Zarządu KS ZZPN

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami ze strony klubów i z uwagi na zbliżający się zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZZPN, przypominamy sędziom i obserwatorom KS ZZPN, że w trakcie pełnienia przez nich swoich obowiązków obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia agitacji na któregokolwiek z kandydatów.

Sędziowie i obserwatorzy powinni być bezstronni i obiektywni w trakcie wykonywania swoich funkcji, a prowadzenie kampanii wyborczej stanowi naruszenie dyscyplinarne.