Komunikat Zarządu KS ZZPN

W nawiązaniu do Komunikatu KS PZPN z dnia 26.12.2019 informujemy, że do grupy sędziów Top Amator B awansował Łukasz Ostrowski. Z kolei na zimowe zgrupowanie sędziów w Antalyi w dniach 26.01-5.02 powołani zostali Artur Aluszyk i Marek Arys. Jako kandydaci do awansu do grupy Top Amator B wytypowani zostali Paweł Maćkowiak (kandydat KS ZZPN) oraz Karol Arys (kandydat KS PZPN). Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia!

Poniżej przedstawiamy terminy egzaminów szczebla centralnego – sesja wiosna 2020:

14-16 lutego (piątek – niedziela): sędziowie, asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego oraz kandydaci na ll ligę; Hotel Wodnik – Bełchatów (Słok)

21-23 marca (piątek – niedziela): sędzie i obserwatorki szczebla centralnego;
Hotel Wodnik – Bełchatów (Słok)

28 lutego – 1 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA –
COS

Ponadto Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy zima 2019 – wiosna 2020:

1. Zarządzanie strefami technicznymi.
2. Ręka i symulacja jako przykłady niesportowych zachowań – interpretacje.
3. Artykuł 11 – spalony (z uwzględnieniem koncentracji i poruszania się).
4. DOGSO/SPA – różnice i interpretacje.
5. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami – niesportowe zachowania wobec sędziów (antycypowanie).