Komunikat Zarządu dot. naruszenia nietykalności cielesnej sędziów

Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN w porozumieniu z Wydziałem Dyscypliny ZZPN informuje, że w razie zaistnienia przypadków podczas zawodów naruszenia nietykalności cielesnej sędziów (czynnego znieważenia sędziów) Kolegium Sędziów będzie mogło uczestniczyć jako strona na posiedzeniach WD. Taka procedura została już zastosowana na ostatnich posiedzeniach. W razie zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości sędziowie KS ZZPN proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o nich wraz z przesłaniem sprawozdania z zawodów na adres sekretarz@sedzia.net.