Komunikat Zarządu dot. awansów do wyższych klas rozgrywkowych

Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu KS ZZPN w dniu 13 stycznia br. na podstawie Zasad Awansu i Spadku oraz w toku rywalizacji (egzaminów, ocen, rankingów) sędziów awansowych, dokonano awansów po rundzie jesiennej sezonu 2019/20 i zatwierdzenia osób, które będą ubiegały się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej w rundzie wiosennej.

W wolne miejsce do III ligi nominowany został Daniel Kwiecień.

Do IV ligi nominacje otrzymali: Patryk Nowicki i Błażej Syropiatko.

Do klasy O nominacje otrzymali: Szymon Pawłowski (Drawno) i Łukasz Strabel.

Ponadto w Oddziale Koszalin nominację do klasy O otrzymali: Emil Fijałkowski, Grzegorz Kozanko oraz Sebastian Wroński.

Po weryfikacji przebiegu rundy jesiennej Zarząd KS zatwierdził listę sędziów, którzy pozostają w dalszej rywalizacji o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. 

W IV lidze — Piotr Bieniek, Maciej Mazur, Sebastian Stateczny, Miłosz Szkołuda.

W klasie O — Kamil Bernat, Marcin Bojaryn, Grzegorz Hurnowicz, Maciej Kułak.

W klasie A — Tomasz Jakubowski, Damian Kawczyński, Oskar Kwapisiewicz, Michał Maćkowski, Wojciech Prus, Damian Romańczuk, Adam Wojciechowski

Wszystkim gratulujemy oraz życzymy powodzenia w rundzie wiosennej!