Komunikat Komisji Szkoleniowej KS ZZPN

Komisja Szkoleniowa KS ZZPN z przyjemnością informuje, iż niżej wymienieni sędziowie zostali zakwalifikowani jako kandydaci do awansu do wyższych lig (kolejność alfabetyczna). Listy zostały sporządzone na podstawie ocen oraz rekomendacji z obserwacji przeprowadzonych podczas zawodów w rudzie jesiennej.


Kandydaci do IV ligi:

 • Jakub Cymerman
 • Maciej Kułak
 • Michał Maćkowski
 • Wojciech Prus
 • Adam Sobinek
 • Dawid Zięba

Kandydaci do klasy Okręgowej:

 • Tomasz Jakubowski
 • Maciej Lenartowski
 • Paweł Lis
 • Bartosz Michalik
 • Michał Mleczko
 • Jakub Orzechowski
 • Filip Pluta
 • Cezary Połomski

Zasady dotyczące końcowej fazy weryfikacji sędziów pod kątem awansu zostały rozesłane do zainteresowanych kolegów. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie: ocen obserwatorów w rundzie jesiennej oraz wyników teoretycznych i kondycyjnych podczas nadchodzących egzaminów przed rundą wiosenną. 
Promocje do wyższej klasy rozgrywkowej mogą nastąpić już w nadchodzącej rundzie wiosennej.

UWAGA! 

Możliwość awansu do wyższej klasy rozgrywkowej w nadchodzącej rundzie nie dotyczy tylko sędziów wymienionych powyżej. W przypadku wybitnej formy oraz zaliczenia egzaminów przed rundą wiosenną z wysokimi wynikami Komisja Szkoleniowa może zadecydować o promocji sędziego, który nie znajduje się na obecnej liście kandydatów do awansu.