Komunikat dotyczący obsady sędziowskiej 29.04-05.05.2021

Obsada sędziowska na najbliższy weekend zostanie opublikowana z opóźnieniem, w możliwie jak najszybszym terminie.

Sytuacja spowodowana jest brakami w terminarzach klubów, wywołanymi zmianami organizacji rozgrywek.