Komunikat dot. radiowego systemu komunikacji

W związku licznymi sugestiami negatywnego aspektu korzystania z radiowego systemu komunikacji podczas zawodów odbywających się z udziałem obserwatora stadionowego Komisja Szkoleniowa wprowadza zakaz korzystania z tego typu sprzętu komunikowania się w meczach, na których odbywa się tzw. obserwacja. Związane jest to z problemami szkoleniowymi, rzetelną oceną sędziego w danym meczu, jak również określeniem predyspozycji i cech charakterologicznych w długofalowym wymiarze. Z wymiany poglądów z obserwatorami powstaje jasny wniosek, iż w wielu spotkaniach trudno określić, kto był sędzią, a kto sędzią asystentem.
Wprowadzany zakaz dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych, począwszy od klasy ,,O” i klas niższych. Do zakazu tego włączeni zostają sędziowie, którzy formalnie są w klasie ,,O” i dostają szansę poprowadzenia spotkania w IV lidze.
W zawodach, gdzie nie ma obserwatora, nadal można korzystać z radiowego systemu komunikacji. Nie jest to jednak rekomendowane zwłaszcza, w kontekście mało doświadczonych i nieukształtowanych sędziów. W tym czasie nieracjonalne wykorzystywanie technologi ogranicza rozwój w wielu obszarach sędziowskiego rzemiosła. Jeżeli sędzia na pewnym etapie nie wyrobi w sobie automatyzmów, niezależności, swego rodzaju autonomiczności i łatwości podejmowania decyzji, to stracony czas będzie trudny do nadrobienia, jeśli w ogóle będzie to możliwe.