Komunikat dot. pomiarów w trakcie obozu szkoleniowego

Miło nam poinformować, że podczas obozu szkoleniowego w Niechorzu pomiarów antropometrycznych będzie dokonywać dr Nauk o Zdrowiu Jolanta Wesołowska z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na urządzeniu Tanita Vistan AB 140. Pomiary są obowiązkowe dla sędziów IV ligi i kandydatów do awansu do klas wyższych. Pozostali mogą przejść badania na zasadzie dobrowolności. Przed pomiarami sędziowie zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety.