Przewodniczący Koła Seniorów KS ZZPN :

KACZMAREK Jan – Przewodniczący

Członkowie :

ADAMSKI Zygmunt

ADAMEK Stanisław

BRODA Bogdan

BUMBUL Julian

BURBUL Marian

CICHY Andrzej

GLISZCZYŃSKI Tadeusz

HUK Jerzy

HYRIAK Piotr

JANUS Tadeusz

KOMECKI Jan

KORN Waldemar

KOWALSKI Janusz

KRYTKOWSKI Zygmunt

KUCZMAŃSKI Stefan

KUROWSKI Wacław

LICHT Janusz

ŁUPIŃSKI Józef

NOGALSKI Stanisław

PISKORSKI Andrzej

PUCH Jerzy

RICHTER Jerzy

RYKACZEWSKI Waldemar

SUWAJ Henryk

TRĘBACZ Włodzimierz

WAWEREK Jan