Kibice na obiektach piłkarskich

Wydział Bezpieczeństwa przypomina sędziom i obserwatorom KS ZZPN o obowiązku umieszczania w sprawozdaniach adnotacji w przypadku pojawiania się kibiców na obiektach piłkarskich zamkniętych dla publiczności na mocy rozporządzeń dotyczących pandemii COVID-19.